ביטוח תרופות שאינן בסל הבריאות

ביטוח שנועד לסייע למטופל לממן תרופות אשר אינן ברשימת התרופות הכלולות בסל הבריאות.

ביטוח תרופות שאינן בסל הבריאות

כיסוי לתרופות להן נזקק המבוטח שאינן כלולות בסל הבריאות ואושרו לשימוש ע”פ ההתוויה הרפואית לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח או לחילופין תרופות שנכללות בסל הבריאות אך אינן מיועדות למחלתו של המבוטח (ההתוויה שונה או מינון שונה או בעיתוי שונה).

בביטוח תרופות שאינן בסל הבריאות, הכיסוי הינו לתרופה שנועדה לשם טיפול במצב רפואי, לרבות מניעת החמרתו או הישנותו.
פוליסות לביטוח תרופות מכסות הוצאות על תרופות עד כדי תקרה של מיליון שקלים ויותר, ותקופת הביטוח בביטוח פרט היא לכל החיים.

התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים שבפוליסת ביטוח

טלפון ישיר: 050-4980556