כיסוי השתלות כולל

גמלה חודשית לאחר ביצוע ההשתלה, הוצאות אשפוז וטיפול רפואי במהלך האישפוז, מימון נסיעה לחו”ל של המבוטח והמלווה, שהייה בחו”ל של המבוטח והמלווה ועוד.

טיפולים מיוחדים בחו״ל

במסגרת זו ניתן כיסוי לטיפולים וניתוחים שלא ניתן לבצעם בישראל ושללא ביצועם נשקפת סכנת חיים למבוטח.

כיסוי זה נמכר בדרך כלל יחד עם כיסוי לביצוע השתלות.

במדינת ישראל ההשתלות מתבצעות במערכת הציבורית בלבד.

כיסוי ביטוח השתלות פרטי מאפשר למבוטח לצאת לחו״ל. בכיסוי זה קיימת חשיבות רבה לניסיון ולקשרים הקיימים של חברת הביטוח עם מוסדות רפואיים בעולם,

כך שהמבוטח יקבל שירות אמין, איכותי וזמין.

יתרונות כיסוי זה אל מול המוצע על ידי סל הבריאות וקופות החולים הוא בתנאי הזכאות הנדרשים לקבלת המימון על ידי המערכת הציבורית.

התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים שבפוליסת ביטוח

טלפון ישיר: 03-9407564