תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות מעניק פתרון כלכלי למקרה בו תיפגע בתאונת דרכים או אפילו בתאונה ביתית. פגיעה גופנית עלולה לגרום לאובדן זמני או אפילו קבוע של כושר העבודה, מצב של נכות לצמיתות ואפילו מוות. ביטוח תאונות אישיות יאפשר לך ולמשפחתך להתמודד כלכלית במקרה של תאונה שתשבית אותך מעבודה. ביטוח תאונות אישיות מעניק כיסויים רבים ונרחבים לך ולבני משפחתך, לרבות:

  • פיצוי למקרה מוות כתוצאה מתאונה שישולם ליורשי המבוטח
  • פיצוי חד פעמי במקרה של נכות מלאה או חלקית מתאונה
  • פיצוי למקרה שברים וכוויות כתוצאה מתאונה
  • פיצוי חד פעמי למקרה סיעוד מתאונה
  • כיסוי למקרה אשפוז בבית חולים – פיצוי יומי החל מהיום השלישי לאשפוז ועד סה”כ 26 שבועות אשפוז
  • כיסוי לפינוי באמבולנס ממקום התאונה לבית חולים

ביטוח תאונות אישיות מעניקה כיסוי לכל המשפחה ומאפשרת להוסיף ילדים עד גיל 21 לפוליסה בעלות של 50% מעלות הכיסויים למבוגרים.

ביטוח תאונות אישיות חל בכל העולם, ומעניק לך כיסוי נרחב במקרים של מוות, אובדן / פגיעה בתפקוד, סיעוד ואשפוז בבית חולים. בנוסף, במסגרת ביטוח תאונות אישיות תזכה לפיצוי כספי על חבלות ופציעות שייגרמו לך בכל חלקי הגוף. לדוגמה: שברים, נזקים וכוויות לידיים, רגליים, נזק לראייה בשתי העיניים, שיתוק מלא, ריתוק למיטה, נזק לדיבור ונזק לשמיעה.

טלפון ישיר: 03-9407562