Phone 03-6120660

תעריף שירותים

תעריף שירותים בתשלום ביטוח חיים, פנסיה ובריאות 

שנת 2004 – תחילת הרפורמות בענף ביטוח חיים-הוגדלה חבות סוכן הביטוח כלפי לקוחותיו. הוטלו עליו מטלות חדשות ונוספות שלאהיו קיימות קודם לכן.

עמידה בדרישות החוק והתקנות החדשות כרוכה בעלייה ניכרת בעלויות תפעולהמשרד. לאור האמור לעיל, אנו נאלצים לגבות דמי טיפול, כהשתתפות בהוצאותהכרוכות במתן השירותים המפורטים.

לקוחות רשאים וזכאים לקבל חלק משירותים אלו ישירות מחברות הביטוח במוקד שירות לקוחות.

הזמנת השירות דרכנו מעניקה ללקוח ערך מוסף רבהכולל: ניתוח צרכים, הכוונה, הסבר, רישום, מעקב ביצוע ומענה טלפוניאישי. 

להלן רשימת השירותים דרכנו שיחויבו בדמי טיפול   :

תיאור השירות

דמי טיפול כולל מע”מ

מינוי סוכן – קבלת פוליסת פרט לטיפולנו

₪ 500

מינוי סוכן – קבלת פוליסה פנסיונית לטיפולנו (מארז)

₪ 800

תכנון צרכים פנסיונים בפוליסות קיימות אצלנו

₪ 1,500

תכנון צרכים פנסיונים לאחר מינוי סוכן

₪ 2,500

פדיון פוליסה לא פעילה

₪ 250

אישורי מס, תחזית גביה העתקי פוליסות וכד’, הנפקה ומשלוח

₪ 80

טיפול בהלוואה מפוליסה

₪ 200

טיפול במסמכי מסלקה

₪ 100

פגישת שירות מבוטח חדש

₪ 300

תפעול מוצר פנסיוני (ב1′) בהורדת דמי ניהול עלות שנתית

₪ 300

דמי השירות יגבו באמצעות כרטיס אשראי

צור קשר:

MIA סוכנות לביטוח פנסיוני (2010) בע"מ

טל': 03-6120660

פקס: 03-6120656

דוא"ל: dorit@mia-ins.co.il

כתובת: רח' דרך העצמאות 40

בנין טופ רסקו ת.ד.1956 יהוד

מיקוד: 56304

לחץ להגדלת המפה

על החברה:

הסוכנות נוסדה ומנוהלת על ידי מר ישראל שחר, סוכן ביטוח פנסיוני שפועל מעל ל-25 שנה בתחום הביטוח, הפנסיה והפיננסים. לסוכנות מומחיות בניתוח סיכונים על בסיס פרופיל הלקוח וכלל נכסיו ובתכנון מערך הגנה יציב ואיכותי המותאם לצרכיו.

הסוכנות מנהלת ומשווקת תיקי ביטוח חיים, מנהלים, בריאות וסיעוד וסיכונים מיוחדים ובעלת התמחות מיוחדת בתחומים הבאים:

ביטוחי פרט: חיים- ריסקים א.כ.ע, תאונות אישיות, בריאות, סיעוד

פנסיה ופיננסים: ניהול הסדרים פנסיונים - קופות גמל, קרנות פנסיה והשתלמות.