Phone 03-6120660

גמל והשתלמות

קרן השתלמות

קרן ההשתלמות הינה קופת חיסכון לשכירים ולעצמאיים. קרן השתלמות, הפכה במרוצת השנים, לתוכנית חיסכון אטרקטיבית במיוחד לטווח בינוני. ניתן למשוך את כספי קרן ההשתלמות בתום 3 שנים, לצרכי לימודים והשתלמויות, ובתום 6 שנים לכל מטרה אחרת. הפקדות המעסיק לקרן ההשתלמות פטורות ממס.הפקדות המעסיק והעובד יחדיו הן בגובה של עד עשרה אחוזים משכר העובד ברוטו. ההפרשה של העובד הינה עד לגובה של 2.5% מהשכר ברוטו, הפרשה של המעסיק עד לגובה של 7.5% מהשכר ברוטו . המעסיק יכול להפריש לכל היותר עד פי שלושה מהעובד. בנוסף, קיימת תקרת שכר חודשית של כ – 16,000 ש”ח להטבות המס כך שהטבות הינן בגין סכום של כ – 1,600 ש”ח.

יתרונות קרן השתלמות

■ הקרן מוכרת כהוצאה במס הכנסה ופטורה ממס רווחי הון (בכפוף לתקרות שבהסדר התחיקתי)

■ אפשרות לבצע החלת ותק מהקרן הותיקה לקרן הצעירה

טלפון ישיר: 03-9407555

צור קשר:

MIA סוכנות לביטוח פנסיוני (2010) בע"מ

טל': 03-6120660

פקס: 03-6120656

דוא"ל: dorit@mia-ins.co.il

כתובת: רח' דרך העצמאות 40

בנין טופ רסקו ת.ד.1956 יהוד

מיקוד: 56304

לחץ להגדלת המפה

על החברה:

הסוכנות נוסדה ומנוהלת על ידי מר ישראל שחר, סוכן ביטוח פנסיוני שפועל מעל ל-25 שנה בתחום הביטוח, הפנסיה והפיננסים. לסוכנות מומחיות בניתוח סיכונים על בסיס פרופיל הלקוח וכלל נכסיו ובתכנון מערך הגנה יציב ואיכותי המותאם לצרכיו.

הסוכנות מנהלת ומשווקת תיקי ביטוח חיים, מנהלים, בריאות וסיעוד וסיכונים מיוחדים ובעלת התמחות מיוחדת בתחומים הבאים:

ביטוחי פרט: חיים- ריסקים א.כ.ע, תאונות אישיות, בריאות, סיעוד

פנסיה ופיננסים: ניהול הסדרים פנסיונים - קופות גמל, קרנות פנסיה והשתלמות.