Phone 03-6120660

פנסיה

שירותים נוספים:

קרן פנסיה מקיפה וכללית

ביום 1.1.08 נכנס לתוקף צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק.צו זה שהינו בבחינת חוק לכל דבר ועניין מטיל חובה על כלל המעבידים במשק לעריכת ביטוח פנסיוני מקיף בגין כלל השכירים במשק. המשמעות היא שמעסיקים שלא ביטוח את עובדיהם בביטוח פנסיוני כלשהו יצטרכו להפקיד כספים עבור עובדיהם למטרת ביטוח פנסיוני.מטרתו של כל עמית הבוחר בקרן פנסיה כמסלול הביטוחי הפנסיוני המועדף עליו, היא להצטרף לקרן פנסיה שתספק לו הגנה מקסימאלית במקרה של נכות ולבני משפחתו עת פטירתו.בנוסף, שהקרן תשלם לו את פנסיית הזקנה הגבוהה ביותר ולמשפחתו את פנסיית השארים הטובה ביותר,כל זאת בהתאם לצרכיו האישיים וסדר העדיפות שלו.

טלפון ישיר: 03-9407562

צור קשר:

MIA סוכנות לביטוח פנסיוני (2010) בע"מ

טל': 03-6120660

פקס: 03-6120656

דוא"ל: dorit@mia-ins.co.il

כתובת: רח' דרך העצמאות 40

בנין טופ רסקו ת.ד.1956 יהוד

מיקוד: 56304

לחץ להגדלת המפה

על החברה:

הסוכנות נוסדה ומנוהלת על ידי מר ישראל שחר, סוכן ביטוח פנסיוני שפועל מעל ל-25 שנה בתחום הביטוח, הפנסיה והפיננסים. לסוכנות מומחיות בניתוח סיכונים על בסיס פרופיל הלקוח וכלל נכסיו ובתכנון מערך הגנה יציב ואיכותי המותאם לצרכיו.

הסוכנות מנהלת ומשווקת תיקי ביטוח חיים, מנהלים, בריאות וסיעוד וסיכונים מיוחדים ובעלת התמחות מיוחדת בתחומים הבאים:

ביטוחי פרט: חיים- ריסקים א.כ.ע, תאונות אישיות, בריאות, סיעוד

פנסיה ופיננסים: ניהול הסדרים פנסיונים - קופות גמל, קרנות פנסיה והשתלמות.