במסגרת אמנת השרות אנו מצהירים ומתחייבים כדלקמן:
• אנו מתחייבים לנהוג בהגינות ובכבוד לכל לקוחותינו בכל פניה.

• אנו מתחייבים לשמור ולהגן על פרטיות כל לקוח ולקוח בחברתנו בכל הקשור לביטוחיו ולא להעביר המידע לצד שלישי שלא מטעמינו.
• אנו מתחייבים לטפל בכל פניה של כל לקוח ולתת מענה מתאים תוך שבעה ימי עסקים ממועד קבלת פנייתו, לתאם עימו פגישה או לשוחח עימו תוך שני ימיי עסקים,
• במידה ומדובר בלקוח המשוייך ל סוכן משנה של הסוכנות נדאג להפנות הפניה לסוכן המטפל תוך שני ימי עסקים,
• אנו מתחייבים למסור ללקוח כל אישור או מסמך תוך 7 ימי עסקים מיום קבלת פנייתו בכתב ובכפוף לקיומו של מסמך זה בסוכנות.
• אנו מתחייבים למסור ללקוח שפנה בעניין תביעה, מידע אודות זכויותיו, ולהביא לידיעתו את דרכי הפעולה העומדות בפניו בהליך יישוב התביעה.

אנו נעשה כל מאמץ בכדי להיות זמינים לקבל את פניית הלקוח ולתת מענה מקיף,
מועיל ומקצועי בזמן סביר תוך שאנו פועלים ע”פ אמנה זו.

לרשות לקוחותינו מגוון אפשרויות להתקשרות עמנו:

• מחלקת שירות, בטלפון: 036120660
• באמצעות פקס: 03-6120656
• דוא”ל: dorit@mia-ins.co.il

נשמח לעמוד לרשותך בכל עת,
MIA סוכנות לביטוח בע”מ