– כולל מרכיב חיסכון, המבוסס על יחסי עובד-מעביד ועל הפרשות שני הצדדים (מרכיבי פיצויים ותגמולים) הפרמיה מחולקת לסיכונים השונים ולחיסכון. הסיכונים המכוסים הינם מקרה מוות, אובדן כושר עבודה. המרכיב העיקרי בביטוח זה הוא חיסכון לגיל פרישה. ביטוח זה מאושר כקופת ביטוח לפי תקנות מס הכנסה, וזכאי להטבות מס שונות למעביד ולעובד.

ביטוח מנהלים הינה תכנית, המאושרת כקופת ביטוח לשכירים לפי תקנות מס הכנסה, המבוססת על יחסי עובד-מעביד ועל הפרשות שני הצדדים (מרכיבי פיצויים ותגמולים) הפרמיה מוקצית לסיכונים השונים ולחיסכון לגיל פרישה, הסיכונים המכוסים הינם מקרה מוות, אובדן כושר עבודה. העובד והמעביד מפרישים לתכנית על חשבון מרכיב התגמולים ומרכיב הפיצויים, מהשכר המבוטח, לצורך רכישת הכיסויים כאמור וצבירת חיסכון לעת זקנה. המרכיב העיקרי בביטוח זה הוא חיסכון לגיל פרישה.

ביטוח זה מאושר כקופת ביטוח לפי תקנות מס הכנסה, העובד והמעביד זכאים להטבות מס שונות במסגרת מדיניות הממשלה, לפיה יש לשאוף להגדלת החיסכון הפנסיוני, הועלתה תקרת ההפקדות המותרות לקופות גמל, קרנות פנסיה ותכניות לביטוח מנהלים.

ביטוח בריאות

ביטוח בריאות פרטי נותן פתרון למכלול בעיות שיש לצערנו  במערכת הבריאות הציבורית. ביטוחי הבריאות הפרטיים

אובדן כושר עבודה

ביטוח מפני אובדן כושר עבודה הוא ביטוח שנועד להבטיח למבוטח גמלה חודשית במקרה שיאבד לתקופה

ביטוח נסיעות לחו”ל

זה הזמן לחופשות בחו”ל או נסיעה עסקית אך רצוי להצטייד ב- ביטוח נסיעות לחו”ל, ביטוח