השמיים נפתחו ועמם חזרו במשורה לעת עתה, הטיסות לחול. חלק בלתי נפרד מתכנון נסיעה לחול, למטרת בילוי או טיול, לביקור משפחתי או לנסיעה עסקית, הוא רכישת ביטוח חול מתאים.

ביטוחי הבריאות, הציבוריים והפרטיים, העומדים לטובת המבוטח במדינת ישראל, אינם חלים עליו עם היציאה מגבולות המדינה, וכל אירוע רפואי, תאונתי או אחר שייאלץ חילוץ, טיפול רפואי ושירותים אחריםיהיה כרוך בעלויות כבדות ללא ביטוח מתאים.

ביטוח נסיעות לחול הוא ביטוח קצר מועד, המשלב בין ביטוח גוף לביטוח רכוש. ביטוח נסיעות לחול יכלול כיסוי בעבור הוצאות רפואיות בניהן פינוי לבית החולים המקומי באמצעות אמבולנס, עלויות אשפוז, טיפולים רפואיים, תרופות, הטסת מלווה ישראלי למבוטח, הטסה רפואית חזרה לישראל, טיפולי חירום לשיניים, אבחון וטיפול בהיריון עד שבוע 12, הטסת גופה.

 

 

הרחבות לביטוח הנוגעות לרכוש הן ביטוח לרכוש יקר ערך (מחשב נייד, מצלמה, סמארטפון), ביטוח כבודה, ביטול נסיעה. הרחבות נוספות הן ביטוח לפעילות ספורט אתגרי, חילוץ והצלה, כיסוי למצבי החרגה.

עלויות הביטוח מושפעות מאופי הכיסויים וההרחבות, מדינת היעד, הסיכונים הטמונים בה ועלויות הטיפול הרפואי הנהוגות בה, היקף ואופי הנסיעה ומצבו הרפואי של המבוטח.

מרבית ביטוחי הנסיעה לחול מספקים כיסוי במנגנון של החזר כנגד תשלום, אולם קיימת גם האפשרות לרכישת כרטיס ביטוחי טעון בסכום תקרת הביטוח שנרכש, לתשלום ההוצאות במקום במקרה הצורך.

חשוב לרכוש ביטוח רפואי לכל בני המשפחה היוצאים יחד, בהתאם לאופי הטיול ומקום הביקור, כמו גם לשתף את סוכן הביטוח בפעילויות מתוכננות בניהן פעילויות ספורט ופעילות אתגרית.