ביום 1.1.08 נכנס לתוקף צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק. צו זה שהינו בבחינת חוק לכל דבר ועניין מטיל חובה על כלל המעבידים במשק לעריכת חיסכון פנסיוני מקיף בגין כלל השכירים במשק. המשמעות היא שמעסיקים שלא עשו חיסכון פנסיוני-פנסיה לעובדיהם יצטרכו להפקיד כספים עבור עובדיהם למטרת חסכון פנסיוני. מטרתו של כל עמית הבוחר בקרן פנסיה כמסלול הביטוחי הפנסיוני המועדף עליו, היא להצטרף לקרן פנסיה שתספק לו הגנה מקסימאלית במקרה של נכות ולבני משפחתו עת פטירתו.

החיסכון הפנסיוני נצבר עבורנו מהרגע שבו התחלנו לחסוך. משום כך, יש חשיבות רבה לחסכון פנסיוני מגיל צעיר ולבחירת מסלול פנסיוני מתאים. ככל שנשתהה כך תפחת תקופת החיסכון ויקטן הסכום אותו נקבל בעת הפרישה
חיסכון פנסיוני הוא חיסכון ארוך טווח המבטיח הכנסה מגיל הפרישה לגמלאות ואילך. לאור חשיבותו הרבה, מעודדת המדינה את אזרחיה להפקיד כספים לחיסכון פנסיוני.

כספי חיסכון זה אינם נזילים טרם גיל פרישה והם מנוהלים על ידי חברות המתמחות בהשקעות לטווח ארוך.

ביטוח בריאות

ביטוח בריאות פרטי נותן פתרון למכלול בעיות שיש לצערנו  במערכת הבריאות הציבורית. ביטוחי הבריאות הפרטיים

אובדן כושר עבודה

ביטוח מפני אובדן כושר עבודה הוא ביטוח שנועד להבטיח למבוטח גמלה חודשית במקרה שיאבד לתקופה

קרן השתלמות

קרן ההשתלמות הינה קופת חיסכון לשכירים ולעצמאיים. קרן השתלמות, הפכה במרוצת השנים, לתוכנית חיסכון אטרקטיבית