קרן ההשתלמות הינה קופת חיסכון לשכירים ולעצמאיים. קרן השתלמות, הפכה במרוצת השנים, לתוכנית חיסכון אטרקטיבית במיוחד לטווח בינוני.
תקרת ההפקדה לקרן השתלמות מוגבלת בשכר מקסימאלי שמעבר אליו לא ניתן ליהנות מהטבות מס.

עבור עמית במעמד שכיר מדובר בתקרת שכר חודשית של 15,712 ₪.
בעוד עצמאיים ייהנו מהטבת מס עבור הפקדה של 4.5% בפועל מההכנסה החייבת ועד תקרה של 265,000 ש”ח בשנה (נכון לשנת 2020)

תקרת הפרשות לקרן השתלמות לשכירים

מעביד – עד 7.5% מהשכר, כאשר הפרשת העובד חייבת להיות בשיעור של 1/3 (שליש) לפחות מזו של המעסיק (ובמקרה זה 2.5% מהמשכורת הקובעת).
תקרת השכר לשכירים עומדת על 15,712 ש”ח לחודש. התקרה מתעדכנת מעת לעת. במידה והמעביד מבצע הפקדות בגין שכר מעל תיקרה זו, עבור העובד, העובד יחויב במס שולי על ההפרש בין תקרת ההפקדה לבין ההפקדה בפועל.

תקרת הפרשות לקרן השתלמות לעצמאים:

הפקדה מוטבת ללא חיוב במס רווח הון, תתאפשר עד 7% מההכנסה החייבת בפועל ועד לתקרת שכר של 265,000 ש”ח בשנה.
הסכום המוכר לניכוי מס יהיה 4.5% מההכנסה החייבת בפועל ועד תקרת שכר של 265,000 ש”ח בשנה.

ביטוחים נוספים לבחירתך

ביטוח בריאות עובדים זרים ותיירים

הביטוח הרפואי מיועד לתושבים חוזרים, סטודנטים, תושבים ארעים ותיירים . השרות כולל רפואה ראשונית, רפואת

ביטוח בריאות

ביטוח בריאות פרטי נותן פתרון למכלול בעיות שיש לצערנו  במערכת הבריאות הציבורית. ביטוחי הבריאות הפרטיים

אובדן כושר עבודה

ביטוח מפני אובדן כושר עבודה הוא ביטוח שנועד להבטיח למבוטח גמלה חודשית במקרה שיאבד לתקופה