מבוטחים זכאים לקבל חלק מהשירותים המפורטים להלן ישירות מחברות הביטוח.

דמי שירות בתשלום באמצעות כרטיס אשראי

תיאור השירות דמי טיפול כולל מעמ

מינוי סוכן קבלת פוליסת פרט שאינן פנסיוניות לטיפולנו

585 שח
תכנון צרכים פנסיונים 2000-3000 ₪
פדיון פוליסה לא פעילה 585 ₪
פגישת עבודה יתומחר לפי שעות עבודה (900 שח לשעת עבודה)
ליווי ותכנון פרישה יתומחר לפי שעות עבודה ( 1800 שח לשעת עבודה)
טיפול בתביעה יתומחר לפי שעות עבודה ולא פחות מ 2500 שח