הצהרת בריאות

הצהרת בריאות הינה שאלון רפואי, לעיתים מפורט לעיתים קצר מאוד על פי סוג הביטוחוסכומו, המתאר את העבר הרפואי של המועמד לביטוח.

התיישנות

הגבלת התקופה בה ניתן להגיש תביעה.

על פי תנאי הפוליסה בנזקי רכוש קובע חוקחוזה הביטוח תקופת התיישנות של 3 שנים. לביטוחי אחריות או נזקי גוף תקופות התיישנות ארוכות יותר.