לשכת סוכני ביטוח

הארגון המקצועי של סוכני הביטוח בישראל.

במסגרת הלשכה קיימים בתי דיןמחוזיים ובית דין ארצי, הדנים בתביעות חברים ו/או קובלנות על פגיעה באתיקה מקצועית.