נזק תוצאתי

נזק עקיף כתוצאה מאירוע הביטוח.

ניהול סיכונים

ניתן לרכוש ביטוח כמעט נגד כל אירוע שאפשר להעלות על הדעת.

חשוב לדעת להבדילבין סיכונים פחות משמעותיים, שתוכלו להתמודד עימם לבד ובהצלחה, לבין סיכונים שלממש, כמו ביטוח רכב, ביטוח דירה או ביטוח תאונות אישיות.